Beslisbomen 

Als boombeheerder maakt u dagelijks veel keuzes. Maar maakt u die keuze volgende week weer net zo? En doet uw collega hetzelfde in dezelfde situatie? Dat is wel wat uw klanten verwachten. In overleg met uw organisatie maken we beslisbomen die zijn geënt op uw situatie, op uw beleid. Een beslisboom schept een kader en geeft helderheid. We maken beslisbomen op verschillende beleidsterreinen:

* Beslisboom boomziekten
* Beslisboom kap- en vergunningsbeleid
* Beslisboom boomsoortenkeuze

terug