Biodiversiteit 

Biodiversiteit in bomen zorgt voor een grotere betrokkenheid bij het groen: er is meer te beleven en te zien als meer boomsoorten worden toegepast. Biodiversiteit zorgt ook voor een grotere risicospreiding wat betreft aantastingen.

 

Niet alleen de gebruikers van de buitenruimte hebben baat bij een grotere variëteit aan boomsoorten. Dit geldt ook voor insecten en zoogdieren, zoals vleermuizen. Nectarverzamelende insecten profiteren van soorten die in de drachtarme zomer bloeien: in- en uitheemse soorten als linde, bijenboom, schijnacacia en honingboom helpen hen en indirect de overige flora en fauna. Kijk voor meer informatie ook op de site van Cobra ecoadviseurs.

 

Onze diensten

biodiversiteitscheck
gevarieerd (boom)soorten kiezen
groeiplaatsinrichting
bomen met toekomst

terug