Werken rondom bomen 

Wilt u een riolering vervangen? Een kabel langs een boom leggen? Of een gebouw neerzetten? Vaak staan er bomen in de invloedsfeer van de werkzaamheden. Wij helpen u de bomen in stand te houden of gefundeerd een andere keuze te maken.

 

Schade voorkomen

Schade aan bomen is lang niet altijd direct zichtbaar. Maar schade aan wortels, stam en kruin kunnen op termijn veel beheerkosten vergen. We brengen de effecten van (bouw)activiteiten in kaart. Samen met u voorkomen we schade, bijvoorbeeld door het opstellen van een bomeneffectanalyse. Kijk eens bij onze downloads naar de posters over boombescherming. Of klik op een van de volgende diensten:

Bomeneffectanalyse (BEA)
Bomenbeschermingsplan (BBP)
Inpasbaarheidsonderzoek bomen (IOB)
Bodemvochtmonitoring
Groeiplaatsinrichting
Bouwplaatsinrichting
Inrichtingstoezicht

terug