Handleiding Cobra 360+ KaartViewer 

Cobra 360+ KaartViewer is een online viewer met een ijzersterke GIS-motor en beheerfuncties. De KaartViewer ontwikkelen wij samen met GeoNovation. Met de KaartViewer is het onder andere mogelijk om objectgerichte kenmerken te raadplegen en aan te passen, selecties te maken, documenten te koppelen en rapporten te genereren. Ook de panoramafoto’s van onze Cobra 360+ Publisher kunnen worden getoond in de KaartViewer. De handleiding beschrijft alle opties van de KaartViewer en hoe deze het beste gebruikt kunnen worden. Bij de ontwikkeling van de KaartViewer zijn mobiele devices zoals een tablet en smartphone als uitgangspunt genomen zodat deze ook in het veld optimaal functioneert. Voor de mobiele devices is een aparte handleiding geschreven die te benaderen is via de webapp.

Inloggen

Startscherm

Lagenoverzicht

Legenda

Selecteren

Exporteren

Selectiewizard

Muteren

Opvragen objectkenmerken (paspoort)

Bewerken van paspoortvelden
Uploaden en bekijken van documenten en fotos
Genereren van rapporten
Verzenden van mail
Raadplegen van logboeken

Printen

Zoeken

Panoramafotos

Vragen

Inloggen

Bij het openen van http://UwProjectnaam.Cobra360.nl/ komt een keuzescherm in beeld zoals bij het boomregister. U kunt hier vervolgens kiezen voor de gewenste kaart. Voor bepaalde kaarten is het niet nodig om in te loggen. Na het maken van een keuze wordt u dan direct doorgestuurd naar de kaart. Voor de meeste projecten is het wel nodig om in te loggen. Na het maken van een keuze voor een kaart volgt een scherm waarin een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden ingevuld. In bepaalde gevallen is een combinatie van beide aanwezig: het is mogelijk om anoniem in te loggen, maar voor extra functies moet u 'geforceerd' inloggen. Hiervoor is een aparte knop aanwezig op het keuzescherm (Forceer login).

Wanneer u betrokken bent bij het project, is het mogelijk een login aan te vragen. Hiervoor moet u zich eerst registreren op de website van Cobra adviseurs. Wanneer u bent geregistreerd, zorgen wij ervoor dat u kunt inloggen in de KaartViewer. Dat kan met het emailadres en wachtwoord waarmee u bent geregistreerd op de website van Cobra adviseurs. Hebt u nog vragen, stuur dan een mail naar support@cobra-adviseurs.nl. Vermeld daarbij even om welk project het gaat.


Startscherm

Na het inloggen wordt de KaartViewer geopend. Bij het openen wordt een scherm weergegeven dat vergelijkbaar is met onderstaand voorbeeld. Als voorbeeld is gekozen voor het vrij toegankelijke boomregister.cobra360.nl. Aan de linkerkant wordt een overzicht gegeven van alle lagen. De rechterzijde geeft de legenda-items van de lagen weer die op dat moment zichtbaar zijn. Klik hier voor een instructiefilm waarin dit ook wordt getoond.


Bewegen door de kaart

Met een paar simpele handelingen is het mogelijk om te navigeren over de kaart. Inzoomen is mogelijk door te scrollen of door de shift-knop ingedrukt te houden en vervolgens een kader te trekken met de muis. Het is ook mogelijk om met de + en knop onder het logo te zoomen. Pannen is mogelijk door de linkermuisknop in te houden en de muis vervolgens te verplaatsen. Klik hier voor een instructiefilm waarin dit ook wordt getoond.


Lagenoverzicht

Het lagenoverzicht biedt diverse mogelijkheden. Klik hier voor een instructiefilm waarin diverse opties worden getoond.

 1. Links boven staat een + en -. Hiermee is het mogelijk om in- en uit te zoomen.  Inzoomen is ook mogelijk door te scrollen of door de shift-knop in te houden en vervolgens een selectiekader te maken met de muis.
 2. Met deze zoekknop is het mogelijk om te zoeken op de inhoud van bepaalde lagen. Meer info hierover verderop in de handleiding.
 3. Met de printknop is het mogelijk om een printscreen te printen inclusief legenda. Meer info hierover verderop in de handleiding.
 4. Wanneer u op de help-knop klikt, wordt de handleiding geopend.
 5. De zoekbalk geeft de mogelijkheid om te zoeken op adres, postcode, plaats en eventueel door de beheerder voorgedefinieerde waarden zoals boomnummers. Wanneer u zoekt op een straat typ deze dan als volgt: 'Straatnaam, Plaatsnaam'.
 6. De lagen zijn ingedeeld in groepen. Met het plusje en minnetje voor de groep kunnen de bijbehorende lagen worden weergegeven of gesloten.
 7. De regels met een vinkbox ervoor bevatten de lagen. Door de vinkbox aan te zetten worden lagen weergegeven. Let op! De bepaalde lagen worden pas vanaf een bepaalde schaal weergegeven. Als u een laag aanzet en deze wordt grijs, probeer dan een stuk in te zoomen. De laag wordt dan wel zichtbaar. Het gaat hierbij over het algemeen om lagen met grote hoeveelheden data of lagen die op grotere schaal geen toegevoegde waarde meer hebben. Afhankelijk van de beheerdersinstellingen kunnen binnen een groep één of meerdere lagen worden weergegeven.
 8. Wanneer de 'i' voor een laag zichtbaar is, betekent dit dat er informatie is op te vragen voor de objecten binnen die laag. Meer info over het opvragen van informatie staat verderop in de handleiding.
 9. Wanneer een schuifbalk wordt getoond, is de transparantie van de laag aan te passen. De transparantie kan variëren tussen geheel onzichtbaar (schuifje links) of geheel zichtbaar (schuifje rechts).
 10. Wanneer er tekensymbooltjes onder de naam van de laag worden getoond is het mogelijk om hiermee te selecteren of muteren. Meer info hierover verderop in de handleiding.Legenda

De legenda geeft de opmaak van alle items weer die op dat moment zichtbaar zijn. Wanneer u de legenda met het kruisje hebt afgesloten, is deze weer te openen door op het label-symbooltje in de rechterbovenhoek te drukken. In de hoek rechtsonder staat een kleine tab met daarop een percentage of ‘Gereed’. Het percentage geeft aan hoe ver de kaart op dat moment is geladen. Mocht het laden van de kaart lang duren, check dan of uw internetverbinding in orde is.

In bepaalde gevallen toont de legenda ook de mogelijkheid om nieuwe selecties te maken. Meer info hierover verderop in de handleiding.


Selecteren en exporteren


Selecteren

Selecteren is mogelijk op twee manieren; met een SelectieVlak of met behulp van een andere vlaklaag (zoals stadsdelen). Met het SelectieVlak zijn handmatige geografische selecties te maken. Dit is alleen mogelijk als u bent ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Zorg dat de laag ‘SelectieVlak’ is aangevinkt
 2. Onder de naam van de laag komen een aantal buttons tevoorschijn. Klik op het pennetje met het plusje.
 3. Teken nu de gewenste vorm van de selectie door met de linkermuisknop te klikken.
 4. Wanneer de juiste vorm is getekend, kan deze worden bevestigd door een dubbele klik met de linkermuisknop.
 5. Er komt een paspoort in beeld met de vraag van welke laag u de selectie wilt opvragen. Kies hier voor de juiste laag en klik op OK.
 6. Een overzicht van de geselecteerde objecten wordt getoond.
 7. Door met de muis op één van de regels te klikken, wordt de locatie van dat object op de kaart getoond.

Het selecteren door middel van een vlaklaag gaat bijna hetzelfde. In plaats van het zelf tekenen van een vlak kan nu een bestaand vlak worden aangewezen, zoals een stadsdeel.

 1. Zorg dat de gewenste vlaklaag is aangevinkt in het lagenoverzicht.
 2. Klik op het gewenste stadsdeel.
 3. Druk op de inmiddels geopende pop-up op het tabblad ‘Selectie’.
 4. Kies hier voor de laag waarvan u een selectie wilt maken.
 5. Een overzicht van de geselecteerde objecten wordt getoond.
 6. Door met de muis op één van de regels te klikken, wordt de locatie van dat object op de kaart getoond.

Exporteren

Wanneer u een selectie hebt gemaakt, kunt u deze exporteren naar Excel. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Klik op het printsymbooltje. Alle regels worden hierdoor geselecteerd.
 2. Er wordt een pop-up getoond met de vraag om op Ctrl+C te drukken. Druk op OK en vervolgens op Ctrl+C.
 3. Ga naar excel en plak de data (Ctrl+V).

SelectieWizard

De SelectieWizard is een belangrijk onderdeel. Met de SelectieWizard is het mogelijk om op basis van administratieve regels te selecteren en de selectie groepsgewijs te muteren. Ook is het mogelijk om direct te bepalen welke objecten er binnen een vlak aanwezig zijn. De SelectieWizard is een aanvullende module van de Cobra360+ KaartViewer. De mogelijkheden zoals deze hieronder worden beschreven zijn te bekijken in dit filmpje.

 1. Zorg dat de laag met de SelectieWizard is aangevinkt
 2. Ga naar de legenda aan de rechterkant en zet bestaande selecties aan en uit. Er is altijd minimaal één selectie aanwezig.
 3. Klik op de naam van de selectie om de SelectieWizard te openen. De aanwezige opties zijn afhankelijk van uw rechten.
 4. Met 'Toon gegevens' toont u de objecten die aanwezig zijn binnen selectie
 5. Klik op 'Nieuwe Selectie' om zelf een selectie toe te voegen
 6. Vul een naam in voor de selectie en wijs de gewenste stijl aan
 7. Klik op 'Add condition' om een nieuw selectiecriterium toe te voegen en selecteer het juiste veld
 8. Typ de gewenste waarde of voer een %-teken in om een overzicht te krijgen van alle aanwezige waarden
 9. Druk desgewenst op het plusje om meerdere criteria toe te voegen
 10. Bevestig de selectie door op 'Wijzig selectie' te drukken
 11. De selectie wordt nu automatisch toegevoegd aan de legenda. Via 'Toon gegevens' zijn de aanwezige objecten te bekijken

Tips:

 • Door op een regel te gaan staan binnen een gemaakte selectie wordt de locatie van dit object getoond op de kaart. Door op de knop 'Kleiner scherm' te drukken wordt het beeld opgesplitst met de kaart en de Selectiewizard.
 • Wanneer meerdere regels zijn geselecteerd is het mogelijk om deze te bewerken met de knop 'Groepsgewijs muteren'. Selecteer vervolgens de kolom waar de nieuwe waarde moet worden ingevuld. Pas op! Deze handeling is niet ongedaan te maken.
 • Met de knop exporteer gegevens kan de selectie worden geexporteerd naar oa shape, csv en Excel
 • Door een vlak te selecteren zoals dit eerder in de handleiding is beschreven is de SelectieWizard ook te gebruiken voor geografische selecties.

Muteren

De KaartViewer biedt de mogelijkheid om geografische mutaties door te voeren. Muteren kan bestaan uit het toevoegen, verplaatsen, wijzigen of verwijderen van objecten. Dit kunnen punten zijn, maar ook lijnen of vlakken. Muteren gaat grotendeels hetzelfde als het maken van selecties.

 1. Zorg dat de laag die u wil aanpassen is aangevinkt
 2. Selecteer het gewenste symbool voor toevoegen, wijzigen of verwijderen van objecten.
 3. Wanneer items worden toegevoegd, moet per object opnieuw op het tekensymbooltje worden geklikt. Bij het wijzigen van items gaat dit doorlopend. Het verwijderen van items moet worden bevestigd door de pop-up die daarbij tevoorschijn komt. Let op, alle wijzigingen zijn direct definitief en niet ongedaan te maken!

Opvragen objectkenmerken (paspoort)

Van de meeste objecten is het mogelijk om de kenmerken op te vragen. Dit kunt u doen door met de muis op een object (zoals een boom) te gaan staan en hier met de linkermuisknop op te drukken. Het opvragen van informatie is alleen mogelijk bij lagen waar een hoofdletter i voor de laag in het menu wordt getoond. Afhankelijk van de laag zijn na het openen van het paspoort één of meerdere tabbladen zichtbaar. Het tabblad Selectie (bovenzijde paspoort) geeft de mogelijkheid om van een object met een bepaalde buffer een selectie te maken van de nabij gelegen objecten. Wanneer er meerdere tabbladen aan de bovenzijde zichtbaar zijn, wil dit zeggen dat er meerdere objecten tegelijkertijd zijn geselecteerd. Met het kruisje rechts boven of de knop ‘SLUIT’ rechtsonder is het tabblad te sluiten. Klik hier voor een instructiefilm waarin dit ook wordt getoond.

Het paspoort bevat veel mogelijkheden. Deze opties worden hieronder apart beschreven:

 1. Bewerken van paspoortvelden
 2. Uploaden en bekijken van documenten en foto's
 3. Genereren van rapporten
 4. Verzenden van mail
 5. Raadplegen van logboeken
 6. Maken van selecties

Bewerken van paspoortvelden

In het paspoort is het, afhankelijk van de instellingen en rechten, mogelijk om gegevens aan te passen. De meeste invulvelden zoals tekstvakken en keuzelijstjes spreken voor zich. De meer bijzondere opties worden hier toegelicht. Pas de gewenste velden aan en druk op opslaan om de wijzigingen te bevestigen. Bij meerdere tabbladen moeten de wijzigingen per tabblad worden opgeslagen.

 • Velden die grijs zijn weergegeven, zijn niet te bewerken. Dit zijn over het algemeen velden die automatisch worden ingevuld zoals de gebruikersnaam en wijzigingsdatum.
 • Velden waar 'maak keuze' in het invulveld staat, bieden de mogelijkheid om een waarde te selecteren uit een lijst of om een eigen waarde in te voeren.
 • Velden waar 'maak keuze multi' in het invulveld staat, bieden de mogelijkheid om meerdere waarden in te voeren. Dit kunnen waarden zijn uit een keuzelijst of een zelf te bepalen waarde. De keuzelijst wordt getoond door op het toetsenbord het pijltje naar beneden in te drukken of door een stuk van de tekst in te typen van de waarde die u in wilt voeren.

 

Uploaden en bekijken van documenten en foto's

Bij bewerkbare paspoorten kunnen vaak ook documenten en foto's worden geupload. Klik op 'bladeren' om een bestand te selecteren op uw computer. Na het selecteren van het bestand moet het paspoort worden opgeslagen. U krijgt een melding dat het document is verstuurd.

De opgeslagen documenten zijn vervolgens in het paspoort te raadplegen. Hierbij is het nodig om het object opnieuw te selecteren wanneer u zojuist een document heeft geupload. De documenten en foto's worden vervolgens getoond als afbeelding en/of klikbare link. Wanneer u op de afbeelding of link klikt, wordt het bestand in een nieuw tabblad geopend.

Rapporten genereren

Wanneer het tabblad Rapport aanwezig is, is het mogelijk om direct een rapport te genereren van de gegevens in het paspoort. De opmaak van het paspoort is vooraf bepaald. U kunt eventueel aangeven wat de titel van het rapport moet zijn. Na het genereren van het rapport komt onderin het paspoort een link te staan. Als u hierop klikt, wordt een nieuw tabblad geopend met daarin alle informatie van het object inclusief eventuele fotos in pdf-formaat.

Verzenden van mail

Het verzenden van een email binnen een paspoort kan op twee manieren. Bij de eerste optie is vooraf een emailadres ingesteld. Na opslaan van wijzigingen in het paspoort, zoals het aanmaken van een melding, wordt automatisch een email verzonden waarin de wijzigingen staan vermeld. De tweede optie is verwerkt op een apart tablad. Hierbij is het mogelijk om aan te geven aan wie het mailtje wordt gericht, wie de afzender is en wat de inhoud van het bericht moet zijn. De inhoud kan bestaan uit de waarden in het paspoort met eventueel een aanvullende tekst.

Raadplegen van logboeken

Bij het opslaan van een paspoort kan de historie worden weggeschreven in een logboek. Dit logboek is vervolgens op een apart tabblad te raadplegen. Iedere wijziging binnen het paspoort is hierin zichtbaar. De laatste wijzigingen direct na opslaan zijn zichtbaar nadat het object opnieuw wordt aangeklikt.

Maken van selecties

Binnen een aangeklikt object is het ook mogelijk om selecties te maken. Als de optie is geactiveerd, is deze zichtbaar aan de bovenzijde van het paspoort. Na het openen van het selectie-tabblad kunt u eventueel een buffer aangeven. De stappen zijn hetzelfde als eerder beschreven in de handleiding.

Printen

De beschrijving voor het printen van de kaart volgt binnenkort.

Zoeken

De beschrijving voor het invoeren van zoekopdrachten volgt binnenkort.

Panoramafoto's Cobra360+ en Streetview

Bij de meeste kaarten is het mogelijk om de panoramafoto's van Cobra's 3D-omgevingsscanner te bekijken. Dit geldt ook voor Google Streetview en Cyclorama-beelden. De werking voor het raadplegen van de beelden is steeds hetzelfde: 

 1. Zet de laag aan met het vinkje in het lagenoverzicht. De cursor bevat nu een klein kruisje.
 2. Klik op een willekeurige locatie op de kaart.
 3. Het paspoort wordt geopend met de beelden van de dichtstbijzijnde fotolocatie.
 4. Beweeg door de foto of wandel verder door de volgende fotolocatie te openen. De kijkrichting op de kaart beweegt automatisch mee
 5. Bij beelden van de 3D-omgevingsscanner is het ook mogelijk om afstanden te meten of coördinaten op te vragen van een punt. De resultaten worden op de kaart getoond.

Vragen?

Hebt u nog vragen, stuur dan een mail naar support@cobra-adviseurs.nl. Vermeld daarbij zo nauwkeurig mogelijk wat uw vraag of probleem is. Indien van toepassing graag aangeven om welk project het gaat.

terug