agenda

Opleiding Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen 

datum in overleg
tijd2 dagen
locatie in company
kostenzie informatie

Het “Handboek Bomen 2014” van het Norminstituut Bomen omschrijft procedures, normen en kwaliteitseisen die betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Het Norminstituut heeft daarnaast de Resultaatsmeter ontwikkeld. De Resultaatsmeter is een instrument dat geleverde resultaten van de aannemer zo objectief mogelijk kan meten en te registreren.

Opleiding

De opleiding Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen is essentieel voor iedere organisatie die de Resultaatsmeter van het Norminstituut Bomen wil gebruiken. Om de Resultaatsmeter in projecten toe te passen dient de gebruiker het examen Controleur Handboek Bomen met goed gevolg te hebben afgerond.

Doel

Cursisten bekwaam maken in:

  •           de werking van resultaatsmeter door deze stapsgewijs te doorlopen
  •           het beoordelen van uitgevoerde werkzaamheden of leveranties volgens de norm van het ‘Handboek Bomen’
  •           het uitvoeren van een meting volgens de beoordelingscriteria van de Resultaatsmeter
  •           toelichten en motiveren van resultaten

Modules:

De opleiding Gecertificeerd Controleur Handboek kan worden aangevuld met de extra modules die Cobra aanbiedt. Deze modules geven u de basis die nodig is voor het gebruik van de Resultaatsmeter. Meer informatie over de modules vindt u hier. Kiest u ervoor om alle modules te volgen? Dan ontvangt u pakketkorting.

Duur:

De opleiding Gecertificeerd Controleur Handboek bomen duurt twee dagen.

Locatie:

In company bij de opdrachtgever. Lunch, koffie en thee worden verzorgd door de opdrachtgever.

Cursusleider:

Ing. P.A.A. (Günther) Rutten, specialist beheer en contractmanagement, ETT
R. (Riemke) Steenhuis, vakspecialist bomen en contracten, ETW’er, ETT en Gecertificeerd Controleur Handboek bomen

Voorwaarde kennisniveau voor deelname

Wij adviseren om enkel cursisten te laten deelnemen met ervaring op minimaal ETW-niveau. Indien deze basiskennis ontbreekt, adviseren wij cursisten eerst de module Bomen basis te laten volgen. Lees hier meer over deze module.

Benodigdheden:

Cursisten ontvangen op de cursusdag een cursusmap.

Iedere deelnemer heeft een laptop of tablet nodig met internet en minimaal een WIFI-verbinding. In deze aanbieding is er geen rekening gehouden met het beschikbaar stellen van computers.

Examen:

Na de opleiding kan de cursist deelnemen aan het examen bij het Norminstituut Bomen. Indien het examen met een voldoende wordt afgerond ontvangt u het certificaat Controleur Handboek Bomen en wordt u opgenomen in het online register van Normeninstituut Bomen. De data voor de examens zijn te zien op de website van het Norminstituut: https://www.norminstituutbomen.nl/producten/resultaatsmeter/. De examenkosten zijn opgenomen in deze module en worden niet apart in rekening gebracht door het Norminstituut Bomen.

ETW-hercertificering

Voor deelname aan de cursus worden ETW-hercertificeringspunten toegekend.

De kosten

Hieronder leest u de kosten per module

Omschrijving

Bedrag per persoon*

Module 1 Bomenrecht

€ 650,00

Module 2 Bomen basis

€ 345,00

Module 3 Bestekken en contracten

€ 350,00

Module 4 Controleur Handboek Bomen               

€ 850,00**

** Bedrag is inclusief examenkosten
De bedragen zijn exclusief btw.

Totaalpakket

Wilt u aan alle vier modules deelnemen? Wij kunnen u het volledige aanbieden voor € 1.785,00 per persoon. Daarmee ontvangt u een korting van € 385,00 per persoon.

Meer informatie?

Neem contact op met Jeroen Brouwers, 088 - 2627200

terug