agenda

vakbekwaam toezichthouder bomen 

datum in overleg
tijd5 dagen
locatie in company

Deze cursus Vakbekwaam Toezichthouder Bomen’ bestaat uit vier modules die ook afzonderlijk kunnen worden afgenomen:

   Aanleiding en doel

   Het Norminstituut Bomen heeft het Handboek Bomen 2014 uitgegeven. Hoofdstuk 8 beschrijft hoe en met welke kwaliteit bomen gesnoeid moeten worden. Om het werk te controleren heeft het Norminstituut Bomen de Resultaatsmeter Handboek Bomen, kortweg ‘Resultaatsmeter’ ontwikkeld. Alleen gecertificeerde personen mogen deze Resultaatsmeter gebruiken. Cobra adviseurs is namens het Norminstituut Bomen erkend als opleider voor Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen.

   Vakbekwaam Toezichthouder Bomen

   Met de Resultaatsmeter wordt zo objectief mogelijk vastgelegd wat de kwaliteit van het geleverde snoeiwerk is. Het uitgangspunt is dat de controleur al een Vakbekwaam Toezichthouder Bomen is. Toezichthouders dienen een behoorlijke basis te hebben om vakbekwaam toezicht te houden. Cobra biedt de vier modules aan binnen het Cursusprogramma Vakbekwaam Toezichthouder Bomen. U kunt de gehele cursus volgen of kiezen voor een of meer modules.

    

   Module 1 Bomenrecht voor toezichthouders

   Toezichthouders die namens de overheid toezicht houden op bomen, worden regelmatig aangesproken door burgers. Burgers hebben veelal vragen of verzoeken voortkomend uit klachten die ze door een boom ervaren. Uiteraard kan verwezen worden naar het Standaardmeldpunt van de gemeente. Hoeveel klantvriendelijker is het als de toezichthouder meteen een gerichter antwoord kan geven. Daarbij is het wel belangrijk te weten wat juridisch wel en niet toegezegd mag worden.

   Doel:

   Cursisten bekwaam maken in:

   •           Burenrecht en bomen: de regels over bomen bij de erfgrens zoals ‘verbodenzone-erfgrens, snoeirecht, wortelkaprecht, onrechtmatige hinder door bomen
   •           wanneer is sprake onrechtmatige daad (recht op schadevergoeding bij schade aan of door bomen)
   •           toezicht houden/handelen in lijn met wet- en regelgeving (aan de hand van casussen m.b.t. Boswet,  Flora- en faunawet, Provinciale verordening, Bomenverordening, APV etc.)
   •           als toezichthouder klantgericht maar toch juridisch correct communiceren binnen dit kader

   Duur:

   De cursus duurt één dag.

   Locatie:

   In company bij de opdrachtgever, lunch, koffie en thee verzorgd door de opdrachtgever.

   Cursusleider:

   mr. A.V.K. (Kitty) Goudzwaard, boomjurist

   Voorwaarde kennisniveau voor deelname

   Geen. Algemene kennis over bomen is een pré.

   Minimum aantal deelnemers:

   zes personen
   Cursisten ontvangen op de cursusdag een analoog exemplaar van de cursus en een certificaat.

   ETW-hercertificering

   Voor deelname aan de cursus worden ETW-hercertificeringspunten toegekend.

    

   Module 2 bomen basis

   Om toezicht te kunnen houden op uitgevoerd werk aan bomen is het essentieel dat de controleur bovenmatige kennis van bomen heeft. Zonder de functies van een boom te kennen, kan niet beoordeeld worden wat het effect van een maatregel is. Zonder kennis van de boomanatomie kan niet beoordeeld worden of een maatregel correct is uitgevoerd. Daarnaast is niet elke boomsoort hetzelfde, wat betekent dat werkzaamheden afgestemd moeten worden op de boomsoort. Deze basale kennis is essentieel om de regels uit het Handboek bomen te interpreteren.

   Doel:

   Cursisten bekwaam maken in:

   •           de groei van bomen
   •           de functies van de boomonderdelen
   •           de relatie tussen snoeien en groeien
   •           boomsoorten en hun eigenschappen
   •           snoeivormen
   •           snoeitermen
   •           snoei beoordelen (buitenopname)

   Duur:

   De cursus duurt één dag.

   Locatie:

   In company bij de opdrachtgever, lunch, koffie en thee verzorgd door de opdrachtgever.

   Cursusleider:

   Ing. P.A.A. (Günther) Rutten, specialist beheer en contractmanagement, of
   R. (Riemke) Steenhuis, vakspecialist bomen en European Treeworker
   Beide cursusleiders zijn gecertificeerd European Treetechnician

   Voorwaarde kennisniveau voor deelname

   Geen. Algemene kennis over bomen is een pré.

   Minimum aantal deelnemers:

   zes personen
   Cursisten ontvangen op de cursusdag een analoog exemplaar van de cursus en een certificaat.

   ETW-hercertificering

   Voor deelname aan de cursus worden ETW-hercertificeringspunten toegekend.

    

   Module 3 bestekken en contracten

   Onder elk werk ligt een overeenkomst. Variërend van een e-mail, een RAW-bestek of UAV-GC contract. Als toezichthouder is het belangrijk om te weten welke eisen er aan het werk gesteld worden. Wat is uw rol ten aanzien van dat contract? Welke wijze van toezicht is voorgeschreven? Welke regels zijn er nog meer van toepassing? Wat te doen als je afwijkingen ziet, hoe ga je daarmee om?

   Doel:

   Cursisten bekwaam maken in:

   •           het herkennen van een contract
   •           het opzoeken van de kwaliteitseisen
   •           het lezen van de UAV 2012
   •           het verschil tussen UAV-2012 en UAV-GC 2005
   •           de rol van de toezichthouder
   •           opzoeken van rechten en plichten van de aannemer de toezichthouder
   •           registratie van het toezicht
   •           omgang met afwijkingen

   Duur:

   De cursus duurt één dag.

   Locatie:

   In company bij de opdrachtgever, lunch, koffie en thee verzorgt door de opdrachtgever.

   Cursusleiders:

   Ing. P.A.A. (Günther) Rutten, specialist beheer en contractmanagement (ETT)

   Voorwaarde kennisniveau voor deelname

   Geen. Algemene kennis over bomen is een pré.

   Minimum aantal deelnemers:

   zes personen
   Cursisten ontvangen op de cursusdag een analoog exemplaar van de cursus en een certificaat.

   ETW-hercertificering

   Voor deelname aan de cursus worden ETW-hercertificeringspunten toegekend.


   Module 4 Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen

   Het Handboek Bomen 2014 van het Norminstituut Bomen omschrijft in hoofdstuk 8 hoe bomen gesnoeid moeten worden. Het Norminstituut heeft daarnaast de Resultaatsmeter ontwikkeld. De Resultaatsmeter is een instrument om de geleverde resultaten van de aannemer zo objectief mogelijk te meten en te registreren. Alleen door het Norminstituut gecertificeerde mensen mogen gebruikmaken van deze Resultaatsmeter. Cursisten die deze module met goed gevolg afronden ontvangen een door het Norminstituut erkend certificaat. Deze cursus is essentieel voor iedere organisatie die de Resultaatsmeter van het Norminstituut Bomen wil gebruiken.

   Doel

   Cursisten bekwaam maken in:

   •           het beoordelen van gesnoeide bomen volgens het Handboek Bomen (aan de hand van foto’s en veldopnamen)
   •           het meten volgens de resultaatsmeter van het Norminstituut Bomen
   •           de werking van resultaatsmeter door deze stapsgewijs te doorlopen
   •           toelichten en motiveren van zijn resultaten

   Na de cursus is de cursist bekwaam in het beoordelen van gesnoeide bomen volgens het handboek van het norminstituut en kan hij zijn bevindingen correct registreren volgens de Resultaatsmeter van het norminstituut. De toezichthouder kan gemotiveerd antwoord geven op zijn bevindingen.

   Duur:

   De cursus duurt twee dagen.

   Locatie:

   In company bij de opdrachtgever, lunch, koffie en thee verzorgd door de opdrachtgever.

   Cursusleider:

   Ing. P.A.A. (Günther) Rutten, specialist beheer en contractmanagement, ETT
   R. (Riemke) Steenhuis, vakspecialist bomen, ETW’er, ETT en Gecertificeerd Controleur Handboek bomen

   Voorwaarde kennisniveau voor deelname

   Wij adviseren om enkel cursisten te laten deelnemen met aantoonbare ervaring en/of opleiding in het snoeien van bomen of het beoordelen ervan. Indien die basis ontbreekt, adviseren wij cursisten eerst de module Bomen basis te laten volgen. Iedere deelnemer heeft een laptop of tablet nodig met internet en minimaal een WIFI-verbinding. In deze aanbieding is er geen rekening mee gehouden dat Cobra computers beschikbaar stelt.

   Minimum aantal deelnemers:

   zes personen
   Cursisten ontvangen op de cursusdag een cursusmap inclusief een exemplaar van het handboek bomen 2014.

   Examen:

   Na de cursus kan de cursist deelnemen aan een online examen bij het Norminstituut Bomen. Bij goed gevolg ontvangen cursisten een door het Norminstituut erkend certificaat. De gecertificeerde cursist wordt opgenomen in het online register. De data voor de examens zijn te zien op de website https://www.norminstituutbomen.nl/producten/resultaatsmeter/. De kosten voor dit examen zijn opgenomen in deze module en worden niet apart in rekening gebracht door het Norminstituut Bomen.

   ETW-hercertificering

   Voor deelname aan de cursus worden ETW-hercertificeringspunten toegekend.

   De kosten

   Hieronder leest u de kosten per module

   Omschrijving

   Bedrag per persoon*

   Totaal 6 personen

   Totaal 8 personen

   Module 1 Bomenrecht

   € 650,00

   € 3.900,00

   € 5.200,00

   Module 2 Bomen basis

   € 345,00

   € 2.070,00

   € 2.760,00

   Module 3 Bestekken en contracten

   € 350,00

   €2.100,00

   € 2.800,00

   Module 4 Controleur Handboek Bomen               

   € 650,00**

   € 3.900,00**

   € 5.200,00**

   * per module zijn minimaal zes deelnemers nodig om de module te kunnen geven
   ** dit is inclusief € 250,00 examenkosten per persoon
   De bedragen zijn exclusief btw.

    

   Vakbekwaam Toezichthouder Bomen

   Wilt u aan alle vier de modules deelnemen en opgeleid worden tot Vakbekwaam Toezichthouder Bomen? Wij kunnen u het volledige cursusprogramma Vakbekwaam Toezichthouder Bomen bestaande uit bovengenoemde modules aanbieden voor € 1.785,00 per persoon. Daarmee ontvangt u een korting van € 210,00 per persoon. Ook hiervoor geldt een minimum van zes deelnemers. Cursisten kunnen daarna deelnemen aan het online examen Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen.

   Meer informatie?

   Neem contact op met Günther Rutten, 088 - 2627208.

   terug