Juridische fabels de wereld uit! 

Veel collega’s gingen u voor en waardeerden de inhoud van onze cursussen met een dikke acht! Wilt u ook zoveel mogelijk leren over bomen in combinatie met recht? Er staan weer verschillende cursussen van Kitty Goudzwaard op de agenda.

Na deelname aan een cursus weet u hoe te handelen. U staat sterker in de communicatie naar burgers, de politiek en naar collega’s. Kennis voorkomt juridische blunders en onnodige bezwaarzaken. Binnen onze cursussen is er volop ruimte voor eigen inbreng en vragen. 

1. BOMEN EN RECHT

Op 31 januari 2019 staat de basiscursus Bomen en recht op de agenda. Gemeenten willen graag hun groene parels goed beheren en het liefst behouden, maar wat is daarbij het juridisch kader? Kies je voor de bescherming door de APV of Bomenverordening en welke bescherming biedt de nieuwe Wet natuurbescherming? In deze cursus behandelen we een keur aan onderwerpen en geven we inzicht in de gevolgen van de nieuwe Wet natuurbescherming waar de Boswet in opgegaan is. Aan bod komen onder andere:

 • Wet natuurbescherming houtopstanden
 • APV / Bomenverordening (kapverbod)
 • Noodkap
 • Burenrecht en overlast:
 • Illegale grondinname, pootrecht, erfdienstbaarheid
 • Schade door bomen (zorgplicht)
 • Schade aan bomen
 • Bomen en soortenbescherming

In deze cursus behandelen wij de vraagstukken waar u tegenaan loopt. Wilt u weten hoe u een omgevingsvergunning voor vellen weigert? Of wat de rechtsbescherming voor de burger is?  Vraagt u zich af hoe de Bomenverordening in de Omgevings-verordening past? Weet u wat burenrecht inhoudt? Hoe verhaal je boomschade?  En zijn er bij bomenkap gevolgen voor beschermde soorten?

2. BOMEN EN BUREN

Op 28 februari 2019 staat de cursus Bomen en buren op de agenda, een verdieping die de moeite waard is. Want het burenrecht geldt ook voor gemeentebomen en is complex.Weg met al die juridische fabels als het gaat om de grenzen tussen eigendommen en de rechten en plichten die daarmee samenhangen. Aan bod komen onder andere:

 • Burenrecht en overlast
 • Verboden zone erfgrens gemeenteboom
 • Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting, opstalrechten
 • Pootrecht (voorpootrecht/plantrecht)
 • Mandelige bomen
 • Illegale grondinname
 • Schade door en aan bomen

Na deze cursus weet u hoe u overlastklachten gericht moet afhandelen. Hiermee voorkomt u dat de gemeente grote ingrepen in boombeheer moet uitvoeren. Denk daarbij aan de klachten over overhangende takken van gemeentebomen etcetra. U kent dan tevens het verschil tussen allerlei 'zakelijke' rechten en weet hoe u illegaal grondinbezitneming voortaan voorkomt. Aan bod komen vele onderwerpen. Voorafgaand aan deze cursusdag kunt u ook eigen probleemgevallen inbrengen.

3. WET NATUURBESCHERMING

Op 5 april 2019 vindt de cursus Wet natuurbescherming plaats. Een vervolgcursus die echter ook opzichzelf staat. Met ingang van 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en faunawet, de Wet natuurbescherming 1998 en de Boswet. Werkzaamheden aan en rond bomen? Gaat u bomen vellen? Vraagt u zich af hoe u overtreding kunt voorkomen? Dan is deze cursus voor u! Aan bod komen onder andere:

 • Houtopstanden
 • Gebiedsbescherming
 • Soortenbescherming
 • Casussen met voorbeleden van mogelijke aanpak
 • Kaders
 • Verboden
 • Vrijstelingen
 • Plichten
 • Decentrale regelgeving

Na afloop van de cursusdag weet u wat de meld- en herplantplichten voor bomen op grond van deze wet inhouden. U weet op welke aanvullende wet- en regelgeving, bij velling van bomen, gelet moet worden. U kent de werking van de wet voor soortenbescherming en gebiedsbescherming daar gaan we in deze cursus veel dieper op in. Bovendien is er ook in deze cursus  volop ruimte voor vragen en inbreng van eigen problematiek. 

Praktisch

Locatie: Ebben Inspyrium, Beerseweg 45, 5431 LB in Cuijk

Investering: € 750,- p.p. per cursus inclusief koffie/thee met lunch

Aanmelden: info@cobra-adviseurs.nl

U kunt onze cursussen ook incompany boeken. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op; 088-262 72 00


 

 

terug