Het duistere bos 

Het duistere bos. Geen boos sprookje, maar er gebeurt wel van alles. Illegale stort, illegale teelt, landjepik, illegale verkeersregels, illegaal weggebruik, illegale afsluiting van wegen, vreemde erfdienstbaarheden. Het gaat zover dat zelfs eco-toiletten illegaal in bossen worden geleegd. Zie dat maar eens met schone handen op te ruimen.

 

Veel vragen

Boom-/boseigenaren hebben altijd veel vragen over wat in hun bos gebeurt. En dat is lang niet altijd over de bomen zelf. Een ‘bosziekte’ van vandaag de dag: de illegale stort van asbest, drugs-labs enzovoort.Kortom: is het  bos een bron van boze bedoelingen? En hoe moet je daar als boseigenaar, juridisch gezien, mee omgaan? Denk ook is aan het verloren gaan van je bosgrond door de tuinierende buurman. Wat doe je daartegen?

Erfdienstbaarheid

Maar ook het gaan en staan over de bosweg wil nog weleens uit de hand lopen. Is er dan een erfdienstbaarheid tot gebruik met de plaatselijke motorclub, dan hoop je maar dat die niet al te veel leden krijgt. Of Nederlands kampioen wordt! Hoe kom je dan nog van zo’n erfdienstbaarheid af?

 

Lezing

Boomjurist mr. Kitty Goudzwaard van Cobra groenjuristen praat u op 20 juni 2014 op de Nederlandse Bosbouwdagen bij tijdens haar lezing van 13.30 tot 14.45 uur in de seminartent. Vragen staat vrij!

 

Jurisprudentiebibliotheek

Via onze website werkt mr. Kitty Goudzwaard aan een jurisprudentiebibliotheek van groene wet- en regelgeving. Hierin vindt u bijvoorbeeld jurisprudentie van de Boswet.

Auteur:
Joost Verhagen
Directeur Cobra adviseurs
European Tree Technician
Registertaxateur VRT, lid NVTB
terug